Doelstelling

Stichting Kerkckhoffs Kunstnijverheid Fonds bevordert initiatieven op het gebied van de historie van de Nederlanse meubelkunst en Maastrichts zilver in het bijzonder. Dit doet zij door het bevorderen van contacten tussen publiek en private verzamelingen, het bevorderen van professionele vastlegging van onderzoeksgegevens en het organiseren van exposities.
De Stichting steunt initiatieven ten aanzien van documentatie en publicaties, het verwerven en beheren van collecties en het registreren van objecten. Daarnaast fungeert zij als discrete intermediair tussen particuliere verzamelaars, musea en onderzoekers en organiseert zij bijeenkomsten die dienen als platform voor kennisuitwisseling tussen verzamelaars, belangstellenden en professionele partijen.


 • Paul Kerckhoffs ontmoet André Rieu

  Aan de vooravond van de opening van de nieuwe zilverkamer in het Bonnefanten spraken André Rieu en Paul Kerckhoffs over achttiende-eeuwse Maastrichtse kandelaars.

 • Symposium Zilver met schwung: Maastricht gaf haar eigen draai

  Vrijdag 15 september 2023 is de zilverkamer in het Bonnefanten in Maastricht officieel geopend. Voorafgaande aan deze opening organiseerde Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds (KKF) het symposium Zilver met schwung: Maastricht gaf haar eigen draai.

 • Beleidsplan 2022 gepubliceerd

  Vandaag is op de website het beleidsplan voor 2022 gepubliceerd. Hierin heeft het bestuur zijn plannen voor het koemnde jaar bekend gemaakt. Een aantal projecten zal worden gecontinueerd, andere gaan een nieuwe fase in. Het volledige plan is te ...

 • Jaarboek De Stavelij 2021

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die ...

 • Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht
  Van 13 juli tot en met 10 september 2021 is er in de Amstelkerk een (foto)tentoonstelling te zien met als titel Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht. Een van de geëxposeerde stijlkamers is die van Singel 116.
 • ‘Zilver met Schwung’ – publicatie

  Bij de tentoonstelling Zilver met Schwung verscheen de gelijknamige publicatie ‘Zilver met Schwung’. De publicatie is geschreven door Paul Kerckhoffs, Janjaap Luijt, Lars Hendrikman en Stijn Huijts.

 • ‘Zilver met Schwung’ – tentoonstelling

  De samenwerking tussen Museum Bonnefanten, Stichting Bonhomme-Tielens en Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfnds heeft ertoe geresulteerd dat de aangekondigde zilverkamer in het Bonnefanten in december 2020 kon worden opgeleverd.

 • Samenwerking zilvercollecties

  De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De ...

 • Jaarboek De Stavelij 2019/20

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die ...

 • Nieuwe stappen kunstregistratie

  De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR ...