Doelstelling

Stichting Kerkckhoffs Kunstnijverheid Fonds bevordert initiatieven op het gebied van de historie van de Nederlanse meubelkunst en Maastrichts zilver in het bijzonder. Dit doet zij door het bevorderen van contacten tussen publiek en private verzamelingen, het bevorderen van professionele vastlegging van onderzoeksgegevens en het organiseren van exposities.
De Stichting steunt initiatieven ten aanzien van documentatie en publicaties, het verwerven en beheren van collecties en het registreren van objecten. Daarnaast fungeert zij als discrete intermediair tussen particuliere verzamelaars, musea en onderzoekers en organiseert zij bijeenkomsten die dienen als platform voor kennisuitwisseling tussen verzamelaars, belangstellenden en professionele partijen.