Doelstelling

Stichting Kerkckhoffs Kunstnijverheid Fonds bevordert initiatieven op het gebied van de historie van de Nederlanse meubelkunst en Maastrichts zilver in het bijzonder. Dit doet zij door het bevorderen van contacten tussen publiek en private verzamelingen, het bevorderen van professionele vastlegging van onderzoeksgegevens en het organiseren van exposities.
De Stichting steunt initiatieven ten aanzien van documentatie en publicaties, het verwerven en beheren van collecties en het registreren van objecten. Daarnaast fungeert zij als discrete intermediair tussen particuliere verzamelaars, musea en onderzoekers en organiseert zij bijeenkomsten die dienen als platform voor kennisuitwisseling tussen verzamelaars, belangstellenden en professionele partijen.


 • Samenwerking zilvercollecties

  De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De ...

 • Jaarboek De Stavelij 2019

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die ...

 • Nieuwe stappen kunstregistratie

  De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR ...

 • Publicatie over de Godsvruchtigheid

  Er is medewerking verleend aan een onderzoek naar één van de thema’s van de wandschilderingen in de Stijlkamer (de Godsvruchtigheid). Dit onderzoek heeft geleid tot een artikel in een publicatie van een kunsthandelaar in het kader van de TEFAF. In ...

 • Jaarboek De Stavelij 2018

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland.

 • Open Monumenten Dag 2018

  Tijdens Open Monumenten Dag 2018 is de stijlkamer Singel 116 opengesteld voor het publiek. Vanwege de relatieve onbekendheid van de stijlkamer en de beperkte openstelling, was deze openstelling een enorme trekker. Gedurende het weekend van Open ...

 • Maastrichts tin

  In het kader van het jubileum van de Nederlandse Tinvereniging heeft in 2018 in het stadhuis van Maastricht een belangrijke tentoonstelling plaatsgevonden over Maastrichts tin. Vanwege de raakvlakken tussen zilver en tin waarover in een eerdere ...

 • Jaarboek De Stavelij 2017

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland.

 • Jaarboek De Stavelij 2016

  Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland.

 • Zilversmid Petrus van Brussel

  In 2014 is door een toevallige vondst van een paar zilveren kandelaars het onderzoek rondom zilver uit de stad Weert weer opgepakt.