Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht

Stijlkamers zijn bijna altijd kamers met houten vloeren, betimmeringen, beschilderde behangsels, deur- en schoorsteenstukjes, bespanningen, spiegels, stucwerk en een monumentale schouw.

Van dinsdag 13 juli 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021 is er in de Amstelkerk een (foto)tentoonstelling te zien met als titel Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht. 48 panelen laten evenzoveel stijlkamers zien, die allemaal bijna compleet bewaard zijn gebleven. De panelen bestaan voor ongeveer 90% uit grote kleurenfoto’s met ongeveer 10% tekst.

Een van de geëxposeerde stijlkamers is die van Singel 116. De stijlkamer in beheer van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds

De samenstellers van de tentoonstelling zijn de vormgever Peter Vermeulen, de eindredacteur Peter Quatfass en Hans Tulleners, die al meer dan 46 jaar actief is in de Amsterdamse monumentenzorg. De fotografie was voor het merendeel in handen van Mick Palarczyk.

13.07.2021 – 10.09.2021 ma.-vr. 9-17 uur: Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam.
Toegang gratis.