Algemene gegevens

Naam instelling Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds
Stichting KKF
Fiscaal nummer 8508.90.111
KvK 53464885
Post- of bezoekadres Museumplein 7 1,
1071DJ Amsterdam.
Doel De stichting heeft ten doel het:

  1. bevorderen van initiatieven, documentatie en publicaties op het gebied van (de historie van de) Nederlandse kunstnijverheid, met name op het terrein van de Nederlandse meubelkunst en het (Zuid-)Nederlands zilver en het Maastrichts zilver in het bijzonder;
  2. bevorderen van contacten tussen publieke en private verzamelingen van kunstnijverheid, in bijzonder ten aanzien van de voornoemde disciplines;
  3. bevorderen van professionele vastlegging van onderzoeksgegevens en het delen van kennis terzake van voornoemde disciplines;
  4. bevorderen van de organisatie van exposities op het terrein van voornoemde disciplines.
Beloningsbeleid Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en daartoe wordt ook niet besloten.