Beleidsplan 2022

Inleiding

De jaren 2020 en 2021 zijn voor de stichting buitengewoon intensief geweest, mede in verband met het grote project ‘Zilver met schwung’. De reguliere activiteiten, zoals die zijn benoemd in het jaarverslag 2020 zullen de komende jaren worden voortgezet. Deze reguliere activiteiten betreffen: het beheer van de database van zilveren voorwerpen met een Maastrichter herkomst, het doorlopend documenteren van nieuwe gegevens en het beantwoorden van vragen van derden. Het jaar 2022 zal verder benut worden voor het uitvoeren van een aantal activiteiten die in 2021 geen doorgang konden hebben vanwege coronabeperkingen. Daarnaast staat een aantal nieuwe activiteiten op het programma, zoals het bevorderen van onafhankelijk (markt)onderzoek naar facts and figures rondom het handelsverkeer in kunstnijverheid.

Beoogde activiteiten

  • Evenals in voorgaande jaren zal het jaarboek De Stavelij financieel ondersteunt worden. Deze publicatie is gezaghebbend op het terrein van de (kunsthistorische) studie van de Nederlandse kunstnijverheid en haar producten. Het jaarboek is een van de weinige wetenschappelijke publicaties in haar soort en deelt nieuwe kennis en inzichten. Zowel onder liefhebbers, als onder wetenschappers en musea. Veel historici en conservatoren verbonden aan toonaangevende musea publiceren in dit medium.
  • In het kader van de samenwerking met Museum Bonnefanten in Maastricht zal er verdere aandacht worden gegeven aan de tentoonstelling ‘Zilver met schwung’. Het formele openingsmoment heeft vanwege coronabeperkingen nog steeds niet kunnen plaatsvinden. Voorlopig staat deze activiteit gepland voor maart 2022, gelijktijdig met de opening van de Kunst- en Antiekbeurs Tefaf. Dit evenement wordt aangegrepen voor verdere publiciteit en het enthousiasmeren van verzamelaars en jonge kunsthistorici. In dit verband zullen onder meer een ontvangst van de leden van de Nederlandse Zilverclub en de Academie voor de Geschiedenis van de Edelsmeedkunst in België plaatsvinden. Tijdens die ontvangsten zal ook een update worden gegeven van het zilveronderzoek van de stichting.
  • Voorafgaande aan de formele opening zal in overleg met Museum Bonnefanten een extra publiciteitscampagne worden opgezet. Een belangrijk element daarbij wordt de presentatie van een recente door de stichting ontdekt een object dat uitermate important is voor de stadsgeschiedenis van Maastricht. De stichting onderneemt op dit moment actie om dit belangrijke object voor het publiek te ontsluiten en is betrokken bij pogingen het voor algemeen belang te verwerven.
  • De in het activiteitenverslag genoemde kunstregistratieproject komt in een belangrijke vervolgfase. De stichting ondersteunt dit op verschillende manieren. Thans wordt gewerkt aan een bredere bezetting van de Stichting Waarborg Kunstregistratie. Die stichting is een initiatief van door Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheids Fonds. Door deze bredere bezetting kan een start worden gemaakt aan de internationale component van kunstregistratie. Hierover is in het verleden overleg geweest met de vertegenwoordigers van het Belgische ministerie en cultuurinstellingen.
  • Uit de samenwerking met Stichting Bonhomme Tielens is de mogelijkheid ontstaan dat er een aantal belangrijke voorwerpen niet-Maastrichts zilver (Weert, Venlo en Nijmegen) voor het publiek te ontsluiten. De stichting heeft inmiddels de eerste stappen gezet deze voorwerpen in bruikleen te geven aan een museum dat het beste aansluit op de collectie en de regio. De stichting zal dit blijven doen. Dat geldt eveneens voor het onderzoek naar Weertse zilversmeden. Opnieuw is een voorwerp ontdekt dat om nieuw onderzoek vraagt, waaruit een aanvulling op een eerdere publicatie door de stichting kan voortvloeien.
  • De Stijlkamer in het pand Singel 116 te Amsterdam waarvan het beheer aan de stichting is opgedragen, staat ook in 2022 ter beschikking als vergaderlocatie en ontmoetingsruimte voor activiteiten die de belangstelling rondom kunstnijverheid kunnen vergroten. Er staat een aantal gerichte sessies gepland onder het motto ‘haardsessie’, om zo met jonge stakeholders van gedachten te wisselen. Een daarvan is de behoefte limited editions te waarborgen.
  • Overleg over een onafhankelijk marktonderzoek zal verder vorm krijgen. Eerder is gesproken met de universiteiten van Gent en Nijmegen. Ook bij de Federatie TMV (de beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken in Nederland) is dit onderzoek onder de aandacht gebracht. Dit onderwerp is eerder besproken in een tweetal door de kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam georganiseerde brainstormsessies. Een van de sessies stond onder leiding van Alexander Pechtold, die ook een voorstander is van het verjongen en verbreden van de verzamelaarsgarde. Met deze organisatie wordt nader overleg gevoerd om het draagvlak voor nader onderzoek te verbreden.