Vooruitblik 2017

Voor 2017 en volgende jaren zal verder aandacht worden gegeven aan de volgende onderwerpen:

  1. Het vervolmaken van plan Stijlkamer. Naar aanleiding van de try-out, zal worden gekeken naar gepaste mogelijkheden. Er is veel vraag voor dit soort locaties ten behoeve van diners en ontvangsten. De insteek is dat het geen publiek toegankelijk ‘partycentrum’ wordt. Dit verdraagt zich niet met de gevoeligheid van de wandschilderingen e.d. en voorts is dat niet direct of indirect dienstbaar aan het doel van de Stichting.
  2. Het meedenken over de registratie van kunst, in het bijzonder wat betreft de provenance, zal worden voortgezet. De Stichting ziet een rol, daar waar het betreft belangrijke kunstnijverheid. Ook al is het private initiatief oorspronkelijk geschoeid op moderne kunst en authenticiteit, onderzocht zal worden hoe krachten kunnen worden gebundeld.
  3. Nadere oriëntatie concept “Vensters op het verleden”.
  4. Een vervolg op de publicatie over zilver uit Weert. Er is namelijk nog een stuk bekend wat andere kenmerken heeft dan de stukken die onderwerp zijn van de huidige publicatie. Dit zal nader worden onderzocht en kan nog een extra stukje leggen aan de puzzel Weert.
  5. De gebruikelijke voortzetting van het verzamelen van onderzoeksgegevens en verwerking in de database.