Auteursarchief: admin

Beleidsplan 2022 gepubliceerd

Vandaag is op de website het beleidsplan voor 2022 gepubliceerd. Hierin heeft het bestuur zijn plannen voor het koemnde jaar bekend gemaakt. Een aantal projecten zal worden gecontinueerd, andere gaan een nieuwe fase in. Het volledige plan is te lezen in de rubriek ‘ANBI’.

Jaarboek De Stavelij 2021

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht

Stijlkamers zijn bijna altijd kamers met houten vloeren, betimmeringen, beschilderde behangsels, deur- en schoorsteenstukjes, bespanningen, spiegels, stucwerk en een monumentale schouw.

Van dinsdag 13 juli 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021 is er in de Amstelkerk een (foto)tentoonstelling te zien met als titel Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht. 48 panelen laten evenzoveel stijlkamers zien, die allemaal bijna compleet bewaard zijn gebleven. De panelen bestaan voor ongeveer 90% uit grote kleurenfoto’s met ongeveer 10% tekst.

Een van de geëxposeerde stijlkamers is die van Singel 116. De stijlkamer in beheer van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds

De samenstellers van de tentoonstelling zijn de vormgever Peter Vermeulen, de eindredacteur Peter Quatfass en Hans Tulleners, die al meer dan 46 jaar actief is in de Amsterdamse monumentenzorg. De fotografie was voor het merendeel in handen van Mick Palarczyk.

13.07.2021 – 10.09.2021 ma.-vr. 9-17 uur: Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam.
Toegang gratis.

Samenwerking zilvercollecties

De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De gesprekken en verdere voorbereidingen waren van zodanige vertrouwelijke aard dat er tussentijds moeilijk over kon worden gerapporteerd. Het resultaat is er echter nu wel.
Met trots is te melden dat er een enorme “boost” wordt gegeven aan de bekendheid van het Maastrichts zilver. Sinds december 2017 is een samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds, de Collectie Kerckhoffs en Stichting Bonhomme Tielens. Die samenwerking heeft op haar beurt geleid tot een samenwerking met Museum Bonnefanten in Maastricht. Deze samenwerking is erop gericht dat in najaar 2020 een permanente opstelling is gerealiseerd in de vorm van een aparte zilverkamer. Hierin worden drie particuliere en één publieke collectie tentoongesteld, elk met eigen accenten en een eigen achtergrond. Het Bonnefanten is een voorloper van een dergelijke aanpak, omdat ze die in een vergelijkbare vorm eerder hadden toegepast voor de belangrijke Middeleeuwse beeldencollectie van de familie Neutelings.

Jaarboek De Stavelij 2019/20

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Nieuwe stappen kunstregistratie

De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR BV, met wie Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten.
In dit kader van de kunstregistratie heeft overleg plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van het Belgische ministerie van cultuur. Dit ligt in het verlengde van de ontwikkelingen in Nederland rondom de Erfgoedwet en de consultatie die nu plaatsvindt door de Commissie Pechtold.
In het verlengde heeft Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een bijdrage geleverd in de op richting van Stichting Waarborg Kunstregistratie, een platform ter bevordering van de onafhankelijke en gewaarborgde kunstregistratie. In het bestuur zitten thans drie notarissen. Met het oog op de onafhankelijkheid en het waarborgen van geheimhouding, zal de meerderheid van het bestuur bestaan uit notarissen. Het bestuur zal nog worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit de politiek en de museumwereld.