Auteursarchief: Janjaap

Open Monumenten Dag 2018

Tijdens Open Monumenten Dag 2018 is de stijlkamer Singel 116 opengesteld voor het publiek. Vanwege de relatieve onbekendheid van de stijlkamer en de beperkte openstelling, was deze openstelling een enorme trekker. Gedurende het weekend van Open Monumenten Dag bezochten ruim 1.300 belangstellenden de stijlkamer, waar ze door een groepje professionele gidsen gratis werden rondgeleid.

Maastrichts tin

In het kader van het jubileum van de Nederlandse Tinvereniging heeft in 2018 in het stadhuis van Maastricht een belangrijke tentoonstelling plaatsgevonden over Maastrichts tin. Vanwege de raakvlakken tussen zilver en tin waarover in een eerdere publicatie van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds aandacht is gegeven, heeft de stichting de tentoonstelling en de publicatie van de bijbehorende publicatie met een bescheiden bijdrage ondersteund.

Vensters op het verleden

Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds heeft veel aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van een concept dat kan bijdragen aan de bekendheid van “oude” kunstnijverheid. Hiertoe is met een aantal musea en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties gesproken. Voor de aanpak en opzet, is een memo vervaardigd onder de titel “Vensters op het verleden”. Gezien de vertrouwelijkheid van dit concept, is dit memo nog niet voor publicatie vatbaar.

Duurzame Glans – boek

Het boek Duurzame Glans omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw. De resultaten uit 1978 en kunsthistorisch onderzoek dat sedertdien is uitgevoerd, vormen de basis van de publicatie.
Lees verder

Duurzame Glans – tentoonstelling

Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van 1 juni 2012 tot 8 oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie Maastrichts zilver van deze omvang weer getoond aan een groot publiek. De tentoonstelling omvatte zilverwerk dat in de loop van de achttiende eeuw werd vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gelijktijdig met de tentoonstelling verscheen een publicatie met dezelfde titel.