Categoriearchief: Project

Jaarboek De Stavelij 2021

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Jaarboek De Stavelij 2019/20

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Nieuwe stappen kunstregistratie

De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR BV, met wie Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten.
In dit kader van de kunstregistratie heeft overleg plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van het Belgische ministerie van cultuur. Dit ligt in het verlengde van de ontwikkelingen in Nederland rondom de Erfgoedwet en de consultatie die nu plaatsvindt door de Commissie Pechtold.
In het verlengde heeft Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een bijdrage geleverd in de op richting van Stichting Waarborg Kunstregistratie, een platform ter bevordering van de onafhankelijke en gewaarborgde kunstregistratie. In het bestuur zitten thans drie notarissen. Met het oog op de onafhankelijkheid en het waarborgen van geheimhouding, zal de meerderheid van het bestuur bestaan uit notarissen. Het bestuur zal nog worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit de politiek en de museumwereld.

Maastrichts tin

In het kader van het jubileum van de Nederlandse Tinvereniging heeft in 2018 in het stadhuis van Maastricht een belangrijke tentoonstelling plaatsgevonden over Maastrichts tin. Vanwege de raakvlakken tussen zilver en tin waarover in een eerdere publicatie van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds aandacht is gegeven, heeft de stichting de tentoonstelling en de publicatie van de bijbehorende publicatie met een bescheiden bijdrage ondersteund.

Vensters op het verleden

Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds heeft veel aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van een concept dat kan bijdragen aan de bekendheid van “oude” kunstnijverheid. Hiertoe is met een aantal musea en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties gesproken. Voor de aanpak en opzet, is een memo vervaardigd onder de titel “Vensters op het verleden”. Gezien de vertrouwelijkheid van dit concept, is dit memo nog niet voor publicatie vatbaar.