Categoriearchief: Project

Zilversmid Petrus van Brussel

In 2014 is door een toevallige vondst van een paar zilveren kandelaars het onderzoek rondom zilver uit de stad Weert weer opgepakt. Met een collectioneur, het Limburgs Museum te Venlo en Gemeentemuseum Jacob van Horne te Weert zijn contacten geweest en is er archiefonderzoek gestart in het Erfgoedhuis Weert en het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een artikel dat is verschenen in Jaarboek De Stavelij 2016.

Registratie kunstwerken

Met een privaat initiatief worden gesprekken gevoerd over objectieve en gewaarborgde registratie van kunstwerken. Met diverse beroepsorganisaties is informeel gesproken over de haalbaarheid van een vorm van registratie.

Vensters op het verleden

Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds heeft veel aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van een concept dat kan bijdragen aan de bekendheid van “oude” kunstnijverheid. Hiertoe is met een aantal musea en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties gesproken. Voor de aanpak en opzet, is een memo vervaardigd onder de titel “Vensters op het verleden”. Gezien de vertrouwelijkheid van dit concept, is dit memo nog niet voor publicatie vatbaar.

Jaarboek De Stavelij 2014/2015

Het Jaarboek De Stavelij is een uitgave van Nederlandse Zilverclub en de enige wetenschappelijke publicatie op het gebied van het zilversmidsambacht in Nederland. Ter ondersteuning van het jaarboek heeft de stichting de financiële bijdrage gecontinueerd, die de totstandkoming mogelijk maakte.

Duurzame Glans – boek

Het boek Duurzame Glans omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw. De resultaten uit 1978 en kunsthistorisch onderzoek dat sedertdien is uitgevoerd, vormen de basis van de publicatie.
Na een inleiding volgen hoofdstukken over mode in zilver, technieken, tafelcultuur, zilver in het dagelijks gebruik, klanten en opdrachtgevers, het ambacht en de merken. Tot slot zijn toegevoegd literatuur, registers en fotoverantwoording. De goede vormgeving en overvloedige illustraties maken dit een fraai boek. Door de gekozen ordening geeft het een voorbeeldig inzicht in het gebruik van het zilver, de samenhang en ontwikkeling van de voorwerpen en het sociale niveau van de gebruikers. Dat maakt het ook voor de niet specialist een bijzonder aardig en leerzaam boek.
Het boek dat Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds uitgeeft is niet uitsluitend de publicatie bij de tentoonstelling, maar is tevens een naslagwerk waarin de verschillende thema’s en de duurzame glans van het zilver zullen zijn vereeuwigd. Om expositie en publicatie betekenisvol, vernieuwend en eigentijds te laten zijn, wordt dieper ingegaan op de economische betekenis van het Maastrichtse zilverwerk, zowel in de tijd van vervaardiging als vandaag de dag. In de achttiende eeuw werd het zilverwerk geëxposeerd in pronkkasten en gebruikt tijdens diners en ontvangsten om gasten te imponeren. Daarnaast vormde het een zorgvuldige belegging die de eigenaar te allen tijde weer te gelde kon maken of kon gebruiken voor de vervaardiging van een nieuw, eigentijds voorwerp. Het verzamelen van kunstobjecten past nog steeds in het beeld van verantwoord ondernemerschap. Tegenwoordig vormt de intrinsieke waarde van zilver nog slechts een fractie van de marktwaarde van het object, maar toch behoudt het zilverwerk, mits goed gekozen, zijn waarde en kan deze zelfs toenemen.
Ook wordt de discussie over hetgeen bepalend is voor duurzaamheid niet uit de weg gegaan. Het is immers de combinatie van goed design met ambachtelijk produceren die ertoe leidt dat een object overleeft en zijn waarde behoudt. Dat gold in de achttiende eeuw, maar zeker ook nog in het heden.

Duurzame Glans – tentoonstelling

Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van 1 juni 2012 tot 8 oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie Maastrichts zilver van deze omvang weer getoond aan een groot publiek. De tentoonstelling omvatte zilverwerk dat in de loop van de achttiende eeuw werd vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gelijktijdig met de tentoonstelling verscheen een publicatie met dezelfde titel.