Categoriearchief: Singel 116

Publicatie over de Godsvruchtigheid

Er is medewerking verleend aan een onderzoek naar één van de thema’s van de wandschilderingen in de Stijlkamer (de Godsvruchtigheid). Dit onderzoek heeft geleid tot een artikel in een publicatie van een kunsthandelaar in het kader van de TEFAF. In die publicatie is een deel van de Stijlkamer vermeld/afgebeeld.

Open Monumenten Dag 2018

Tijdens Open Monumenten Dag 2018 is de stijlkamer Singel 116 opengesteld voor het publiek. Vanwege de relatieve onbekendheid van de stijlkamer en de beperkte openstelling, was deze openstelling een enorme trekker. Gedurende het weekend van Open Monumenten Dag bezochten ruim 1.300 belangstellenden de stijlkamer, waar ze door een groepje professionele gidsen gratis werden rondgeleid.