Duurzame Glans – boek

Het boek Duurzame Glans omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw. De resultaten uit 1978 en kunsthistorisch onderzoek dat sedertdien is uitgevoerd, vormen de basis van de publicatie.

Na een inleiding volgen hoofdstukken over mode in zilver, technieken, tafelcultuur, zilver in het dagelijks gebruik, klanten en opdrachtgevers, het ambacht en de merken. Tot slot zijn toegevoegd literatuur, registers en fotoverantwoording. De goede vormgeving en overvloedige illustraties maken dit een fraai boek. Door de gekozen ordening geeft het een voorbeeldig inzicht in het gebruik van het zilver, de samenhang en ontwikkeling van de voorwerpen en het sociale niveau van de gebruikers. Dat maakt het ook voor de niet specialist een bijzonder aardig en leerzaam boek.
Het boek dat Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds uitgeeft is niet uitsluitend de publicatie bij de tentoonstelling, maar is tevens een naslagwerk waarin de verschillende thema’s en de duurzame glans van het zilver zullen zijn vereeuwigd. Om expositie en publicatie betekenisvol, vernieuwend en eigentijds te laten zijn, wordt dieper ingegaan op de economische betekenis van het Maastrichtse zilverwerk, zowel in de tijd van vervaardiging als vandaag de dag. In de achttiende eeuw werd het zilverwerk geëxposeerd in pronkkasten en gebruikt tijdens diners en ontvangsten om gasten te imponeren. Daarnaast vormde het een zorgvuldige belegging die de eigenaar te allen tijde weer te gelde kon maken of kon gebruiken voor de vervaardiging van een nieuw, eigentijds voorwerp. Het verzamelen van kunstobjecten past nog steeds in het beeld van verantwoord ondernemerschap. Tegenwoordig vormt de intrinsieke waarde van zilver nog slechts een fractie van de marktwaarde van het object, maar toch behoudt het zilverwerk, mits goed gekozen, zijn waarde en kan deze zelfs toenemen.
Ook wordt de discussie over hetgeen bepalend is voor duurzaamheid niet uit de weg gegaan. Het is immers de combinatie van goed design met ambachtelijk produceren die ertoe leidt dat een object overleeft en zijn waarde behoudt. Dat gold in de achttiende eeuw, maar zeker ook nog in het heden.