Maastrichts tin

In het kader van het jubileum van de Nederlandse Tinvereniging heeft in 2018 in het stadhuis van Maastricht een belangrijke tentoonstelling plaatsgevonden over Maastrichts tin. Vanwege de raakvlakken tussen zilver en tin waarover in een eerdere publicatie van Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds aandacht is gegeven, heeft de stichting de tentoonstelling en de publicatie van de bijbehorende publicatie met een bescheiden bijdrage ondersteund.