Maastrichts Zilver

Een speerpunt van Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds is de ondersteuning van (kunst)historisch onderzoek van Maastrichts zilverwerk. De stichting beheert een database waarin de gegevens zijn opgenomen van zilveren voorwerpen van Maastrichtse makelij, die dateren vóór 1832. Gegevens uit de database worden in principe kosteloos gedeeld met de eigenaren van de voorwerpen en ook vragen met betrekking tot de voorwerpen worden beantwoord. Dit alles ter bevordering van het onderzoek en de verspreiding van kennis. Daarnaast worden gegevens uit de database gebruikt bij de totstandkoming van projecten met betrekking tot Maastrichts zilver. Voorbeelden hier van die tot stand kwamen dankzij Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds waren:

 • Paul Kerckhoffs ontmoet André Rieu

  Aan de vooravond van de opening van de nieuwe zilverkamer in het Bonnefanten spraken André Rieu en Paul Kerckhoffs over achttiende-eeuwse Maastrichtse kandelaars.

 • ‘Zilver met Schwung’ – publicatie

  Bij de tentoonstelling Zilver met Schwung verscheen de gelijknamige publicatie ‘Zilver met Schwung’. De publicatie is geschreven door Paul Kerckhoffs, Janjaap Luijt, Lars Hendrikman en Stijn Huijts.

 • ‘Zilver met Schwung’ – tentoonstelling

  De samenwerking tussen Museum Bonnefanten, Stichting Bonhomme-Tielens en Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfnds heeft ertoe geresulteerd dat de aangekondigde zilverkamer in het Bonnefanten in december 2020 kon worden opgeleverd.

 • Samenwerking zilvercollecties

  De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De ...

 • Duurzame Glans – boek

  Het boek Duurzame Glans omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw. De resultaten uit 1978 en kunsthistorisch onderzoek dat sedertdien is uitgevoerd, vormen de basis van de publicatie.

 • Duurzame Glans – tentoonstelling

  Ter gelegenheid van de renovatie en herinrichting van Museum aan het Vrijthof, vond van 1 juni 2012 tot 8 oktober 2012 de expositie Duurzame Glans; Maastrichts Zilver plaats. Voor het eerst sinds 1978 werd een collectie ...