Samenwerking zilvercollecties

De energie die afgelopen jaren is gestopt in eventuele samenwerkingen met derden heeft z’n vruchten afgeworpen. Begin 2017 zag het ernaar uit dat zulks niet tot een concreet resultaat zou leiden, maar het is nadien in een stroomversnelling gekomen. De gesprekken en verdere voorbereidingen waren van zodanige vertrouwelijke aard dat er tussentijds moeilijk over kon worden gerapporteerd. Het resultaat is er echter nu wel.
Met trots is te melden dat er een enorme “boost” wordt gegeven aan de bekendheid van het Maastrichts zilver. Sinds december 2017 is een samenwerking tot stand gekomen tussen Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds, de Collectie Kerckhoffs en Stichting Bonhomme Tielens. Die samenwerking heeft op haar beurt geleid tot een samenwerking met Museum Bonnefanten in Maastricht. Deze samenwerking is erop gericht dat in najaar 2020 een permanente opstelling is gerealiseerd in de vorm van een aparte zilverkamer. Hierin worden drie particuliere en één publieke collectie tentoongesteld, elk met eigen accenten en een eigen achtergrond. Het Bonnefanten is een voorloper van een dergelijke aanpak, omdat ze die in een vergelijkbare vorm eerder hadden toegepast voor de belangrijke Middeleeuwse beeldencollectie van de familie Neutelings.