Open Monumenten Dag 2018

Tijdens Open Monumenten Dag 2018 is de stijlkamer Singel 116 opengesteld voor het publiek. Vanwege de relatieve onbekendheid van de stijlkamer en de beperkte openstelling, was deze openstelling een enorme trekker. Gedurende het weekend van Open Monumenten Dag bezochten ruim 1.300 belangstellenden de stijlkamer, waar ze door een groepje professionele gidsen gratis werden rondgeleid.