Duurzame Glans

De tentoonstelling zal een lust zijn voor het oog: circa 150 bijzondere zilveren gebruiksvoorwerpen worden geplaatst binnen de context van de verschillende thema’s, zoals de ontwikkeling van de economische waarde van de objecten, de kwaliteitscontrole, de relatie tussen consumenten en producenten, tussen beleggen, imponeren en genieten, en tussen stijl- en smaakontwikkelingen.

Het boek dat Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds uitgeeft is niet uitsluitend de publicatie bij de tentoonstelling, maar is tevens een naslagwerk waarin de verschillende thema’s en de duurzame glans van het zilver zullen zijn vereeuwigd. Om expositie en publicatie betekenisvol, vernieuwend en eigentijds te laten zijn, wordt dieper ingegaan op de economische betekenis van het Maastrichtse zilverwerk, zowel in de tijd van vervaardiging als vandaag de dag. In de achttiende eeuw werd het zilverwerk geëxposeerd in pronkkasten en gebruikt tijdens diners en ontvangsten om gasten te imponeren. Daarnaast vormde het een zorgvuldige belegging die de eigenaar te allen tijde weer te gelde kon maken of kon gebruiken voor de vervaardiging van een nieuw, eigentijds voorwerp. Het verzamelen van kunstobjecten past nog steeds in het beeld van verantwoord ondernemerschap. Tegenwoordig vormt de intrinsieke waarde van zilver nog slechts een fractie van de marktwaarde van het object, maar toch behoudt het zilverwerk, mits goed gekozen, zijn waarde en kan deze zelfs toenemen.

Ook wordt de discussie over hetgeen bepalend is voor duurzaamheid niet uit de weg gegaan. Het is immers de combinatie van goed design met ambachtelijk produceren die ertoe leidt dat een object overleeft en zijn waarde behoudt. Dat gold in de achttiende eeuw, maar zeker ook nog in het heden.