Publicatie over de Godsvruchtigheid

Er is medewerking verleend aan een onderzoek naar één van de thema’s van de wandschilderingen in de Stijlkamer (de Godsvruchtigheid). Dit onderzoek heeft geleid tot een artikel in een publicatie van een kunsthandelaar in het kader van de TEFAF. In die publicatie is een deel van de Stijlkamer vermeld/afgebeeld.