Registratie kunstwerken

Met een privaat initiatief worden gesprekken gevoerd over objectieve en gewaarborgde registratie van kunstwerken. Met diverse beroepsorganisaties is informeel gesproken over de haalbaarheid van een vorm van registratie.