Nieuwe stappen kunstregistratie

De verdere gedachtevorming met diverse andere partijen rondom kunstregistratie is voortgezet. Er zijn ontwikkelingen die de behoefte rondom registratie een nieuwe impuls kunnen geven. De oorspronkelijke initiatieven en rechten zijn verder vormgegeven met de oprichting van registratie- en databedrijf ISAPR BV, met wie Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een exclusiviteitsovereenkomst heeft gesloten.
In dit kader van de kunstregistratie heeft overleg plaatsgevonden met beleidsmedewerkers van het Belgische ministerie van cultuur. Dit ligt in het verlengde van de ontwikkelingen in Nederland rondom de Erfgoedwet en de consultatie die nu plaatsvindt door de Commissie Pechtold.
In het verlengde heeft Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds een bijdrage geleverd in de op richting van Stichting Waarborg Kunstregistratie, een platform ter bevordering van de onafhankelijke en gewaarborgde kunstregistratie. In het bestuur zitten thans drie notarissen. Met het oog op de onafhankelijkheid en het waarborgen van geheimhouding, zal de meerderheid van het bestuur bestaan uit notarissen. Het bestuur zal nog worden aangevuld met een vertegenwoordiger uit de politiek en de museumwereld.