Symposium Zilver met schwung: Maastricht gaf haar eigen draai

Vrijdag 15 september 2023 is de zilverkamer in het Bonnefanten in Maastricht officieel geopend. Voorafgaande aan deze opening organiseerde Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds (KKF) het symposium Zilver met schwung: Maastricht gaf haar eigen draai. De nieuwe zilverkamer en de publicatie Zilver met Schwung, kwamen beide tot stand dankzij een bijzondere samenwerking tussen verzamelaars van Maastrichts zilver, Stichting Bonhomme Tielens en het museum. De titel Zilver met schwung benadrukt de dansende beweging die de Maastrichtse meesters aan hun zilverwerk gaven.
Het symposium stond stil bij de betekenisvolle interactie en uitwisseling van artistieke ideeën en vakmanschap tussen Maastricht en andere belangrijke culturele centra. Daarbij lag de nadruk op de zilveren kunstwerken die op verschillende wijzen verbinden.

Het programma bestond uit de volgende voordrachten:
Welkomstwoord Stijn Huijts MA, algemeen en artistiek directeur Bonnefanten.
Schwung als stijl; internationaal, nationaal, regionaal door prof. dr. Reinier Baarsen. Als expert op het gebied van de achttiende-eeuwse kunstnijverheid zal hij spreken over de stijl en mode van die tijd.
Maastrichtse verbindingen met België door mr. Franz Aumann. In zijn voordracht staan de verbindingen en invloeden tussen de Oostenrijkse Nederlanden, het bisdom Luik en de stad Maastricht centraal.
De verbindingen binnen de zilverkamer door mr. Paul Kerckhoffs. Als drijvende kracht achter de inrichting van de nieuwe zilverkamer zal hij stilstaan bij de totstandkoming daarbij de nadruk leggen op de verbindingen die daarin terug zijn te vinden.
Nawoord door mr. Marc Meeùs, prof. dr. Johan Van Heesch en Jip Reijen.

Na afloop van het symposium vond de opening van de zilverkamer plaats en gaven Stijn Huijts, Paul Kerckhoffs en Frans Groutars een korte toelicht op de totstandkoming. Aansluitend op deze opening opende het museum de deuren voor Bonnefanten Free Friday: Silver Stars. De hele avond stond in het teken van het zilver met tal van interessante activiteiten.

Aan de vooravond van de opening van de nieuwe zilverkamer in het Bonnefanten spraken André Rieu en Paul Kerckhoffs over achttiende-eeuwse Maastrichtse kandelaars.