Vensters op het verleden

Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds heeft veel aandacht gegeven aan het verder ontwikkelen van een concept dat kan bijdragen aan de bekendheid van “oude” kunstnijverheid. Hiertoe is met een aantal musea en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties gesproken. Voor de aanpak en opzet, is een memo vervaardigd onder de titel “Vensters op het verleden”. Gezien de vertrouwelijkheid van dit concept, is dit memo nog niet voor publicatie vatbaar.