‘Zilver met Schwung’ – tentoonstelling

De samenwerking tussen Museum Bonnefanten, Stichting Bonhomme-Tielens en Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfnds heeft ertoe geresulteerd dat de aangekondigde zilverkamer in het Bonnefanten in december 2020 kon worden opgeleverd. Bij deze informele kon ook de gelijknamige publicatie aan het publiek worden gepresenteerd. Gezien het tijdsbestek waarin dit alles moest, was dit een huzarenstuk. Dit project toont hoe goed en intensief de samenwerking was. Helaas kon vanwege de Covid-19 epidemie de kamer in december 2020 niet worden opengesteld. Zodra de Covid-beperkingen het toestaan is de kamer te bezoeken. Een officële opening zal volgen zodra de omstandigheden dit toestaan.