Zilversmid Petrus van Brussel

In 2014 is door een toevallige vondst van een paar zilveren kandelaars het onderzoek rondom zilver uit de stad Weert weer opgepakt.


Met een collectioneur, het Limburgs Museum te Venlo en Gemeentemuseum Jacob van Horne te Weert zijn contacten geweest en is er archiefonderzoek gestart in het Erfgoedhuis Weert en het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een artikel geschreven door Paul Kerchhoffs en Janjaap Luijt, dat is verschenen in Jaarboek De Stavelij 2016.