ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Kerkckhoffs Kunstnijverheid Fonds aangewezen als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften (met een verhoging) aan de stichting onder voorwaarden in mindering genomen mogen worden op de inkomstenbelasting en de venootschapsbelasting.